Kategorie

Informacje

» Polityka prywatności

Polityka prywatności

Przedstawiamy Politykę Prywatności internetowego sklepu feel-harmonia.pl


Firma Fraida.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Fraida.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Fraida.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Fraida.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Fraida.pl.

1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Sklepie feel-harmonia.pl jest:

FRAIDA.pl, ul. Bracka 20, 00-028 Warszawa, NIP 525-153-57-12, REGON 012246387, wpisana pod nr 223279 do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Fraida.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Sklepu feel-harmonia.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

3. Klienci mogą przeglądać ofertę Sklepu bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

4. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Sklepie  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Fraida.pl informacji o firmie, oferowanych towarach i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

5. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Fraida.pl i za zgodą Klientów.

6. W przypadku uzyskania przez Fraida.pl wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony www.feel-harmonia.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Fraida.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

7. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w Sklepie feel-harmonia.pl, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
- w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w Sklepie feel-harmonia.pl produkty,
- niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Sklepie sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    

8. Fraida.pl zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

1. Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji
Korzystanie z niektórych funkcji w naszym sklepie np. dokonywanie zamówień i zakupów, wymaga zarejestrowania. Podczas rejestracji prosimy o podanie adresu email oraz hasła, jakiego będziesz używał do logowania się w naszym sklepie.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu
Do właściwego przebiegu procesu dokonywania zakupu towaru w naszym sklepie konieczne jest podanie swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, oraz danych dotyczących formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVV.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na stronie naszego sklepu, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Podczas kontaktowania się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu czy poczty email przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

2. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

Twoje dane, które nam przekazujesz są prawnie chronione i nie będziemy sprzedawali, ani udostępniali ich osobom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego sklepu. Rejestracja jest obowiązkowa, jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Jeżeli płatność za dokonane zakupy odbywać się będzie za pomocą karty płatniczej czy kredytowej, Twoje dane mogą zostać przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej. Jeżeli jako formę odbioru towaru wybierasz wysyłkę, to w celu realizacji przesyłki Twoje dane mogą zostać przekazane firmom kurierskim lub Poczcie. Firmy te nie będą wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe, jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Jeżeli wyraziłeś chęć i zgodę na otrzymywanie naszego Newslettera, Twoje dane zostaną wykorzystane do wysłania Ci tych informacji w postaci wiadomości e-mail.

Dane zbierane automatycznie np. numer IP, mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym sklepem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

3. W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

Jeżeli wyraziłeś chęć otrzymywania naszego Newslettera na podany w sklepie adres email będziemy wysyłać wiadomość zawierającą Newsletter.

4. W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Moje konto > Zmień informacje o koncie, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

5. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka (pliki cookies), które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

6. Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

7. Kontakt

Firmą zbierającą dane jest Fraida.pl, z siedzibą przy ul. Brackiej 20 w Warszawie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt mailowy: sklep@feel-harmonia.pl

Przepisy prawne 

Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa polskiego:

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.03.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl